Nazwa komórki: Referat Finansowy
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 treśćinformacje
Nazwa komórki: Referat Finansowy
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 treśćinformacje
Nazwa komórki: Skarbnik Poddębic
Oświadczenie za rok 2018 treśćinformacje
Korekta oświadczenia majątkowego za 2017 rok. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 treśćinformacje
Nazwa komórki: Sekretarz Poddębic
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 treśćinformacje
Nazwa komórki: Zastępca Burmistrza
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 treśćinformacje
Oświadczenie Majątkowe treśćinformacje
Nazwa komórki: Burmistrz
Oświadczenie majątkowe treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za rok 2018. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 treśćinformacje
Nazwa komórki: Skarbnik Poddębic
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 treśćinformacje


Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.