Nazwa komórki: Referat Finansowy
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 treśćinformacje
Nazwa komórki: Referat Finansowy
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 treśćinformacje
Nazwa komórki: Skarbnik Poddębic
Oświadczenie za rok 2018 treśćinformacje
Korekta oświadczenia majątkowego za 2017 rok. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 treśćinformacje
Nazwa komórki: Sekretarz Poddębic
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 treśćinformacje
Nazwa komórki: Zastępca Burmistrza
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 treśćinformacje
Oświadczenie Majątkowe treśćinformacje
Nazwa komórki: Burmistrz
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za rok 2018. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 treśćinformacje
Nazwa komórki: Skarbnik Poddębic
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 treśćinformacje


Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.