Statystyka:

Wybierz przedział:
Data od:
Data do:

Tytuł strony

Odsłony

  %

 

Wykaz zamówień publicznych 279327 52.00%
Zapytania Ofertowe 53881 10.03%
Dane adresowe 31746 5.91%
Ogłoszenia Burmistrza Poddębic 23394 4.35%
Wybory samorządowe 2018 14902 2.77%
Obwieszczenia Burmistrza Poddębic 11682 2.17%
Oferty pracy 9905 1.84%
Aktualności 8742 1.63%
Struktura organizacyjna 7974 1.48%
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 5065 0.94%
Informacje Burmistrza Poddębic 4663 0.87%
Jednostki organizacyjne 4531 0.84%
Uzupełniające do Rady Miejskiej w Poddębicach 2019 3646 0.68%
Sesje Rady 3156 0.59%
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 13 października 2019 r. 3112 0.58%
2019 2704 0.50%
Uchwały 2185 0.41%
Oświadczenia majątkowe 2184 0.41%
Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych 2128 0.40%
Plan zamówień publicznych 2096 0.39%
Oświadczenia majątkowe władz 2076 0.39%
2019 2054 0.38%
Informacje o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 1798 0.33%
Oświadczenia majątkowe radnych 1645 0.31%
Rejestry i ewidencje 1642 0.31%
Jednostki pomocnicze 1560 0.29%
Rada Miejska 1445 0.27%
Petycje i skargi 1440 0.27%
Przyjmowanie i załatwianie spraw 1402 0.26%
Klauzula Informacyjna 1304 0.24%
Raport o stanie Gminy Poddębice 1217 0.23%
Gospodarka Odpadami 1198 0.22%
Wnioski 1110 0.21%
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Poddębicach zarządzone na dzień 27 października 2019 r. 1035 0.19%
2018 1002 0.19%
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2016-2019 996 0.19%
2017 987 0.18%
Działalność lobbingowa 964 0.18%
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w 2019 r. 916 0.17%
Sprawozdania za IV kw 2017. 884 0.16%
Uchwały 878 0.16%
Podatki 851 0.16%
Sprawozdania za IV kw 2018 843 0.16%
Komisje Rady Miejskiej 819 0.15%
2014 810 0.15%
Władze 761 0.14%
2016 740 0.14%
IV Sesja Rady 31.12.2018 722 0.13%
Archiwalny BIP (dane do xx.xx.2014) 691 0.13%
Mapa serwisu 677 0.13%
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w 2018 r. 676 0.13%
Postanowienia o nałożeniu ooś 663 0.12%
Decyzje 652 0.12%
Sprawozdania za I kw 2018 640 0.12%
Nabór wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2018 r. 603 0.11%
2013 596 0.11%
I Sesja Rady 21.11.2018 581 0.11%
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. 577 0.11%
Instrukcja obsługi BIP 539 0.10%
Redakcja biuletynu 505 0.09%
Historia zmian 505 0.09%
2015 485 0.09%
XVI Sesja Rady Miejskiej w Poddębicach 476 0.09%
Statystyka odwiedzin 475 0.09%
Oferta realizacji zadania - Fundacja Tu brzoza 467 0.09%
II Sesja Rady 04.12.2018 458 0.09%
Raporty 456 0.08%
Postanowienia o odstąpieniu od ooś 440 0.08%
Nabór wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2019 r. 434 0.08%
XIV Sesja Rady Miejskiej w Poddębicach 417 0.08%
Sprawozdania finansowe za 2018 rok 407 0.08%
2018 391 0.07%
Konsultacje - Program współpracy 386 0.07%
Sprawozdania za II kw 2018 384 0.07%
VI Sesja Rady 25.01.2019 384 0.07%
Urząd Miejski w Poddębicach 371 0.07%
VIII Sesja Rady 22.03.2019 363 0.07%
Wybory Ławników na kadencję 2020-2023 358 0.07%
2020 357 0.07%
XI Sesja Rady 25.06.2019 349 0.06%
Słownik skrótów 340 0.06%
XIII Sesja Rady Miejskiej w Poddębicach 338 0.06%
Plany programy 325 0.06%
VII Sesja Rady 27.02.2019 322 0.06%
Nabór wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2020 r. 315 0.06%
Sprawozdanie budżetowe jednostek za rok 2018 289 0.05%
X Sesja Rady 29.05.2019 288 0.05%
Formularze 286 0.05%
Zamówienia publiczne 286 0.05%
Ogłoszenia 280 0.05%
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska 274 0.05%
Prognozy 272 0.05%
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej 272 0.05%
Informacje i ogłoszenia Burmistrza Poddębic 266 0.05%
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej 262 0.05%
Wybory 253 0.05%
V Sesja Rady 6.01.2019 253 0.05%
Komisja Oświaty, Zdrowia i Kultury Rady Miejskiej 253 0.05%
Sprawozdania za II kw 2019 244 0.05%
Prawo miejscowe 241 0.04%
Sprawozdania za III kw 2019 241 0.04%
Budżet 236 0.04%
Uchwały 235 0.04%
Informacje o biuletynie 229 0.04%
XII Sesja Rady 04.07.2019 228 0.04%
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej 227 0.04%
Sprawozdania za I kw 2019 227 0.04%
Inne dokumenty 223 0.04%
Archiwalny BIP (dane do 29.05.2014) 220 0.04%
Sprawozdania za III kw 2018 218 0.04%
Wykaz 217 0.04%
Organizacje pozarządowe 217 0.04%
III Sesja Rady 13.12.2018 207 0.04%
Karty 205 0.04%
Organizacje pozarządowe 192 0.04%
Archiwalny BIP (dane do .10.02.2018) 192 0.04%
Archiwalny BIP 192 0.04%
XX Sesja Rady Miejskiej w Poddębicach 184 0.03%
Dodatek mieszkaniowy 174 0.03%
XIX Sesja Rady Miejskiej w Poddębicach 168 0.03%
IX Sesja Rady 30.04.2019 159 0.03%
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej 159 0.03%
XVIII Sesja Rady Miejskiej w Poddębicach 146 0.03%
Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Przeciwpożarowego Rady Miejskiej 137 0.03%
XXI Sesja Rady Miejskiej w Poddębicach 120 0.02%
Rejestry i ewidencje 115 0.02%
Platforma e-Zamawiający 108 0.02%
XVII Sesja Rady Miejskiej w Poddębicach 107 0.02%
Dodatek energetyczny 96 0.02%
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w 2020 r. 81 0.02%
2020 62 0.01%
Uchwały 46 0.01%
Wybory Prezydenta RP - 2020 32 0.01%
Formularze 27 0.01%
Sprawozdania za IV kw 2019 14 0.00%


Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.