Statystyka:

Wybierz przedział:
Data od:
Data do:

Tytuł strony

Odsłony

  %

 

Wykaz zamówień publicznych 273948 55.64%
Zapytania Ofertowe 46454 9.44%
Dane adresowe 27931 5.67%
Ogłoszenia Burmistrza Poddębic 19047 3.87%
Wybory samorządowe 2018 14639 2.97%
Obwieszczenia Burmistrza Poddębic 10261 2.08%
Oferty pracy 8666 1.76%
Aktualności 7311 1.49%
Struktura organizacyjna 6635 1.35%
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 4683 0.95%
Informacje Burmistrza Poddębic 3965 0.81%
Jednostki organizacyjne 3829 0.78%
Uzupełniające do Rady Miejskiej w Poddębicach 2019 3145 0.64%
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 13 października 2019 r. 3004 0.61%
Sesje Rady 2470 0.50%
2019 2269 0.46%
Oświadczenia majątkowe 2005 0.41%
Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych 1959 0.40%
Oświadczenia majątkowe władz 1867 0.38%
Uchwały 1745 0.35%
Plan zamówień publicznych 1586 0.32%
2019 1560 0.32%
Informacje o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 1545 0.31%
Oświadczenia majątkowe radnych 1479 0.30%
Rejestry i ewidencje 1437 0.29%
Rada Miejska 1258 0.26%
Jednostki pomocnicze 1213 0.25%
Klauzula Informacyjna 1134 0.23%
Gospodarka Odpadami 951 0.19%
Wnioski 919 0.19%
2017 918 0.19%
2018 912 0.19%
Raport o stanie Gminy Poddębice 891 0.18%
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2016-2019 890 0.18%
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Poddębicach zarządzone na dzień 27 października 2019 r. 889 0.18%
Sprawozdania za IV kw 2017. 841 0.17%
Działalność lobbingowa 828 0.17%
Petycje 823 0.17%
Sprawozdania za IV kw 2018 774 0.16%
Komisje Rady Miejskiej 720 0.15%
Uchwały 685 0.14%
2014 684 0.14%
Przyjmowanie i załatwianie spraw 676 0.14%
2016 649 0.13%
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w 2019 r. 636 0.13%
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w 2018 r. 598 0.12%
Sprawozdania za I kw 2018 597 0.12%
Archiwalny BIP (dane do xx.xx.2014) 591 0.12%
IV Sesja Rady 31.12.2018 583 0.12%
Mapa serwisu 582 0.12%
Władze 556 0.11%
Decyzje 555 0.11%
Postanowienia o nałożeniu ooś 527 0.11%
2013 521 0.11%
I Sesja Rady 21.11.2018 515 0.10%
Nabór wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2018 r. 501 0.10%
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. 487 0.10%
Instrukcja obsługi BIP 461 0.09%
2015 424 0.09%
Redakcja biuletynu 409 0.08%
II Sesja Rady 04.12.2018 398 0.08%
Oferta realizacji zadania - Fundacja Tu brzoza 391 0.08%
Statystyka odwiedzin 390 0.08%
Historia zmian 387 0.08%
Postanowienia o odstąpieniu od ooś 381 0.08%
Raporty 372 0.08%
XVI Sesja Rady Miejskiej w Poddębicach 357 0.07%
VI Sesja Rady 25.01.2019 337 0.07%
Sprawozdania finansowe za 2018 rok 332 0.07%
VIII Sesja Rady 22.03.2019 324 0.07%
Sprawozdania za II kw 2018 323 0.07%
Petycje 319 0.06%
Nabór wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2019 r. 312 0.06%
XI Sesja Rady 25.06.2019 312 0.06%
Urząd Miejski w Poddębicach 308 0.06%
2018 298 0.06%
XIV Sesja Rady Miejskiej w Poddębicach 293 0.06%
Konsultacje - Program współpracy 291 0.06%
VII Sesja Rady 27.02.2019 280 0.06%
Słownik skrótów 275 0.06%
Plany programy 266 0.05%
X Sesja Rady 29.05.2019 245 0.05%
Wybory Ławników na kadencję 2020-2023 240 0.05%
Zamówienia publiczne 235 0.05%
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej 234 0.05%
Ogłoszenia 231 0.05%
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska 230 0.05%
XIII Sesja Rady Miejskiej w Poddębicach 229 0.05%
Prognozy 228 0.05%
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej 217 0.04%
Sprawozdanie budżetowe jednostek za rok 2018 213 0.04%
Informacje i ogłoszenia Burmistrza Poddębic 212 0.04%
Komisja Oświaty, Zdrowia i Kultury Rady Miejskiej 211 0.04%
Prawo miejscowe 204 0.04%
Wybory 202 0.04%
Budżet 200 0.04%
Sprawozdania za II kw 2019 200 0.04%
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej 192 0.04%
V Sesja Rady 6.01.2019 190 0.04%
Informacje o biuletynie 188 0.04%
Inne dokumenty 181 0.04%
XII Sesja Rady 04.07.2019 180 0.04%
Sprawozdania za III kw 2018 179 0.04%
Organizacje pozarządowe 178 0.04%
Karty 174 0.04%
Wykaz 169 0.03%
Archiwalny BIP (dane do 29.05.2014) 167 0.03%
Archiwalny BIP (dane do .10.02.2018) 160 0.03%
III Sesja Rady 13.12.2018 160 0.03%
Sprawozdania za I kw 2019 159 0.03%
Archiwalny BIP 154 0.03%
Organizacje pozarządowe 152 0.03%
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej 115 0.02%
Sprawozdania za III kw 2019 115 0.02%
IX Sesja Rady 30.04.2019 112 0.02%
Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Przeciwpożarowego Rady Miejskiej 102 0.02%
Platforma e-Zamawiający 76 0.02%
Rejestry i ewidencje 74 0.02%
XVII Sesja Rady Miejskiej w Poddębicach 31 0.01%


Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.