Statystyka:

Wybierz przedział:
Data od:
Data do:

Tytuł strony

Odsłony

  %

 

Wykaz zamówień publicznych 277311 53.68%
Zapytania Ofertowe 50598 9.79%
Dane adresowe 30041 5.81%
Ogłoszenia Burmistrza Poddębic 21024 4.07%
Wybory samorządowe 2018 14808 2.87%
Obwieszczenia Burmistrza Poddębic 11045 2.14%
Oferty pracy 9355 1.81%
Aktualności 8198 1.59%
Struktura organizacyjna 7397 1.43%
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 4902 0.95%
Informacje Burmistrza Poddębic 4319 0.84%
Jednostki organizacyjne 4270 0.83%
Uzupełniające do Rady Miejskiej w Poddębicach 2019 3447 0.67%
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 13 października 2019 r. 3059 0.59%
Sesje Rady 2799 0.54%
2019 2582 0.50%
Oświadczenia majątkowe 2117 0.41%
Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych 2059 0.40%
Uchwały 2003 0.39%
Oświadczenia majątkowe władz 1996 0.39%
2019 1850 0.36%
Plan zamówień publicznych 1799 0.35%
Informacje o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 1674 0.32%
Oświadczenia majątkowe radnych 1589 0.31%
Rejestry i ewidencje 1544 0.30%
Jednostki pomocnicze 1397 0.27%
Rada Miejska 1372 0.27%
Klauzula Informacyjna 1237 0.24%
Petycje i skargi 1140 0.22%
Gospodarka Odpadami 1137 0.22%
Raport o stanie Gminy Poddębice 1085 0.21%
Wnioski 1045 0.20%
Przyjmowanie i załatwianie spraw 983 0.19%
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Poddębicach zarządzone na dzień 27 października 2019 r. 972 0.19%
2018 966 0.19%
2017 958 0.19%
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2016-2019 937 0.18%
Działalność lobbingowa 885 0.17%
Sprawozdania za IV kw 2017. 869 0.17%
Sprawozdania za IV kw 2018 823 0.16%
Uchwały 793 0.15%
Komisje Rady Miejskiej 783 0.15%
2014 759 0.15%
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w 2019 r. 758 0.15%
2016 709 0.14%
Archiwalny BIP (dane do xx.xx.2014) 684 0.13%
Władze 676 0.13%
IV Sesja Rady 31.12.2018 667 0.13%
Mapa serwisu 643 0.12%
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w 2018 r. 643 0.12%
Postanowienia o nałożeniu ooś 626 0.12%
Decyzje 622 0.12%
Sprawozdania za I kw 2018 620 0.12%
2013 559 0.11%
Nabór wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2018 r. 547 0.11%
I Sesja Rady 21.11.2018 546 0.11%
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. 537 0.10%
Instrukcja obsługi BIP 503 0.10%
Podatki 487 0.09%
Redakcja biuletynu 468 0.09%
2015 462 0.09%
Historia zmian 459 0.09%
XVI Sesja Rady Miejskiej w Poddębicach 447 0.09%
Statystyka odwiedzin 441 0.09%
Oferta realizacji zadania - Fundacja Tu brzoza 440 0.09%
II Sesja Rady 04.12.2018 432 0.08%
Raporty 428 0.08%
Postanowienia o odstąpieniu od ooś 420 0.08%
Sprawozdania finansowe za 2018 rok 369 0.07%
VI Sesja Rady 25.01.2019 362 0.07%
XIV Sesja Rady Miejskiej w Poddębicach 361 0.07%
Sprawozdania za II kw 2018 358 0.07%
Nabór wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2019 r. 355 0.07%
2018 348 0.07%
Konsultacje - Program współpracy 348 0.07%
VIII Sesja Rady 22.03.2019 345 0.07%
Urząd Miejski w Poddębicach 343 0.07%
XI Sesja Rady 25.06.2019 333 0.06%
Słownik skrótów 316 0.06%
VII Sesja Rady 27.02.2019 306 0.06%
Wybory Ławników na kadencję 2020-2023 299 0.06%
Plany programy 296 0.06%
XIII Sesja Rady Miejskiej w Poddębicach 288 0.06%
X Sesja Rady 29.05.2019 269 0.05%
Zamówienia publiczne 258 0.05%
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej 257 0.05%
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska 257 0.05%
Ogłoszenia 257 0.05%
Sprawozdanie budżetowe jednostek za rok 2018 253 0.05%
Prognozy 249 0.05%
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej 247 0.05%
Informacje i ogłoszenia Burmistrza Poddębic 241 0.05%
Komisja Oświaty, Zdrowia i Kultury Rady Miejskiej 236 0.05%
Sprawozdania za II kw 2019 231 0.04%
Wybory 228 0.04%
V Sesja Rady 6.01.2019 226 0.04%
Prawo miejscowe 224 0.04%
Budżet 220 0.04%
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej 211 0.04%
Informacje o biuletynie 210 0.04%
XII Sesja Rady 04.07.2019 208 0.04%
Inne dokumenty 205 0.04%
Archiwalny BIP (dane do 29.05.2014) 205 0.04%
Sprawozdania za III kw 2018 203 0.04%
Sprawozdania za I kw 2019 202 0.04%
Organizacje pozarządowe 201 0.04%
Wykaz 200 0.04%
Karty 193 0.04%
Sprawozdania za III kw 2019 191 0.04%
III Sesja Rady 13.12.2018 180 0.03%
Archiwalny BIP (dane do .10.02.2018) 177 0.03%
Archiwalny BIP 175 0.03%
Organizacje pozarządowe 175 0.03%
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej 144 0.03%
IX Sesja Rady 30.04.2019 141 0.03%
XIX Sesja Rady Miejskiej w Poddębicach 130 0.03%
Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Przeciwpożarowego Rady Miejskiej 124 0.02%
Dodatek mieszkaniowy 115 0.02%
XVIII Sesja Rady Miejskiej w Poddębicach 113 0.02%
Rejestry i ewidencje 106 0.02%
XX Sesja Rady Miejskiej w Poddębicach 101 0.02%
Platforma e-Zamawiający 94 0.02%
XVII Sesja Rady Miejskiej w Poddębicach 86 0.02%
Uchwały 40 0.01%
Dodatek energetyczny 34 0.01%
Formularze 24 0.00%
Formularze 10 0.00%


Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.