Statystyka:

Wybierz przedział:
Data od:
Data do:

Tytuł strony

Odsłony

  %

 

Wykaz zamówień publicznych 283122 50.62%
Zapytania Ofertowe 57405 10.26%
Dane adresowe 33614 6.01%
Ogłoszenia Burmistrza Poddębic 25179 4.50%
Wybory samorządowe 2018 15046 2.69%
Obwieszczenia Burmistrza Poddębic 12433 2.22%
Oferty pracy 10214 1.83%
Aktualności 9183 1.64%
Struktura organizacyjna 8602 1.54%
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 5240 0.94%
Informacje Burmistrza Poddębic 4893 0.87%
Jednostki organizacyjne 4795 0.86%
Uzupełniające do Rady Miejskiej w Poddębicach 2019 3871 0.69%
Sesje Rady 3390 0.61%
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 13 października 2019 r. 3170 0.57%
2019 2835 0.51%
Uchwały 2347 0.42%
Plan zamówień publicznych 2344 0.42%
2019 2255 0.40%
Oświadczenia majątkowe 2248 0.40%
Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych 2183 0.39%
Oświadczenia majątkowe władz 2162 0.39%
Informacje o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 1910 0.34%
Przyjmowanie i załatwianie spraw 1885 0.34%
Rejestry i ewidencje 1742 0.31%
Jednostki pomocnicze 1702 0.30%
Oświadczenia majątkowe radnych 1696 0.30%
Petycje i skargi 1603 0.29%
Rada Miejska 1508 0.27%
Klauzula Informacyjna 1398 0.25%
Raport o stanie Gminy Poddębice 1318 0.24%
Wnioski 1259 0.23%
Gospodarka Odpadami 1253 0.22%
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Poddębicach zarządzone na dzień 27 października 2019 r. 1115 0.20%
Uchwały 1075 0.19%
2018 1073 0.19%
Podatki 1058 0.19%
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2016-2019 1036 0.19%
2017 1035 0.19%
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w 2019 r. 1019 0.18%
Działalność lobbingowa 1007 0.18%
Sprawozdania za IV kw 2017. 954 0.17%
Sprawozdania za IV kw 2018 917 0.16%
Komisje Rady Miejskiej 875 0.16%
2014 841 0.15%
Władze 840 0.15%
IV Sesja Rady 31.12.2018 793 0.14%
2016 768 0.14%
Postanowienia o nałożeniu ooś 765 0.14%
Mapa serwisu 713 0.13%
Decyzje 713 0.13%
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w 2018 r. 712 0.13%
Archiwalny BIP (dane do xx.xx.2014) 699 0.12%
Sprawozdania za I kw 2018 671 0.12%
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. 650 0.12%
Nabór wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2018 r. 642 0.11%
2013 632 0.11%
I Sesja Rady 21.11.2018 609 0.11%
Instrukcja obsługi BIP 571 0.10%
2015 544 0.10%
Historia zmian 542 0.10%
2020 537 0.10%
Redakcja biuletynu 534 0.10%
Raporty 524 0.09%
Sprawozdania finansowe za 2018 rok 524 0.09%
Statystyka odwiedzin 508 0.09%
Postanowienia o odstąpieniu od ooś 507 0.09%
XVI Sesja Rady Miejskiej w Poddębicach 500 0.09%
Oferta realizacji zadania - Fundacja Tu brzoza 500 0.09%
Nabór wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2019 r. 482 0.09%
II Sesja Rady 04.12.2018 479 0.09%
XIV Sesja Rady Miejskiej w Poddębicach 463 0.08%
2018 428 0.08%
Konsultacje - Program współpracy 418 0.07%
VI Sesja Rady 25.01.2019 414 0.07%
Sprawozdania za II kw 2018 410 0.07%
Wybory Ławników na kadencję 2020-2023 394 0.07%
VIII Sesja Rady 22.03.2019 394 0.07%
XIII Sesja Rady Miejskiej w Poddębicach 393 0.07%
Urząd Miejski w Poddębicach 392 0.07%
Nabór wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2020 r. 387 0.07%
XI Sesja Rady 25.06.2019 385 0.07%
Słownik skrótów 375 0.07%
Formularze 368 0.07%
VII Sesja Rady 27.02.2019 362 0.06%
Plany programy 359 0.06%
Sprawozdanie budżetowe jednostek za rok 2018 353 0.06%
Uchwały 344 0.06%
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w 2020 r. 321 0.06%
X Sesja Rady 29.05.2019 314 0.06%
Zamówienia publiczne 308 0.06%
Ogłoszenia 303 0.05%
V Sesja Rady 6.01.2019 296 0.05%
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska 290 0.05%
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej 290 0.05%
Informacje i ogłoszenia Burmistrza Poddębic 289 0.05%
Sprawozdania za II kw 2019 289 0.05%
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej 285 0.05%
Prognozy 285 0.05%
Wybory 277 0.05%
Sprawozdania za III kw 2019 275 0.05%
Komisja Oświaty, Zdrowia i Kultury Rady Miejskiej 272 0.05%
Wykaz 266 0.05%
Sprawozdania za I kw 2019 261 0.05%
Prawo miejscowe 255 0.05%
Budżet 254 0.05%
XII Sesja Rady 04.07.2019 252 0.05%
Informacje o biuletynie 246 0.04%
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej 245 0.04%
Archiwalny BIP (dane do 29.05.2014) 240 0.04%
Inne dokumenty 240 0.04%
Sprawozdania za III kw 2018 237 0.04%
Karty 235 0.04%
Dodatek energetyczny 234 0.04%
Organizacje pozarządowe 232 0.04%
Dodatek mieszkaniowy 229 0.04%
III Sesja Rady 13.12.2018 227 0.04%
Wybory Prezydenta RP - 2020 221 0.04%
Sprawozdania za IV kw 2019 217 0.04%
XX Sesja Rady Miejskiej w Poddębicach 215 0.04%
Organizacje pozarządowe 210 0.04%
Archiwalny BIP (dane do .10.02.2018) 206 0.04%
Archiwalny BIP 205 0.04%
XIX Sesja Rady Miejskiej w Poddębicach 194 0.03%
2020 191 0.03%
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej 179 0.03%
IX Sesja Rady 30.04.2019 174 0.03%
XVIII Sesja Rady Miejskiej w Poddębicach 172 0.03%
XXI Sesja Rady Miejskiej w Poddębicach 164 0.03%
Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Przeciwpożarowego Rady Miejskiej 155 0.03%
XVII Sesja Rady Miejskiej w Poddębicach 133 0.02%
Platforma e-Zamawiający 126 0.02%
Rejestry i ewidencje 123 0.02%
XXII Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach 122 0.02%
Uchwały 116 0.02%
Formularze 42 0.01%


Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.