Statystyka:

Wybierz przedział:
Data od:
Data do:

Tytuł strony

Odsłony

  %

 

Wykaz zamówień publicznych 298818 45.75%
Zapytania Ofertowe 69800 10.69%
Dane adresowe 41079 6.29%
Ogłoszenia Burmistrza Poddębic 32669 5.00%
Wybory samorządowe 2018 15700 2.40%
Obwieszczenia Burmistrza Poddębic 14918 2.28%
Wybory Prezydenta RP - 2020 11840 1.81%
Aktualności 11396 1.74%
Oferty pracy 11197 1.71%
Struktura organizacyjna 11019 1.69%
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 6536 1.00%
Jednostki organizacyjne 6130 0.94%
Informacje Burmistrza Poddębic 5712 0.87%
Uzupełniające do Rady Miejskiej w Poddębicach 2019 4616 0.71%
Sesje Rady 3965 0.61%
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 13 października 2019 r. 3460 0.53%
Przyjmowanie i załatwianie spraw 3365 0.52%
2019 3028 0.46%
Plan zamówień publicznych 2916 0.45%
Uchwały 2790 0.43%
2019 2777 0.43%
Oświadczenia majątkowe 2716 0.42%
Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych 2614 0.40%
Oświadczenia majątkowe władz 2593 0.40%
Informacje o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2317 0.35%
Rejestry i ewidencje 2292 0.35%
Jednostki pomocnicze 2279 0.35%
Petycje i skargi 2245 0.34%
Oświadczenia majątkowe radnych 1998 0.31%
Raport o stanie Gminy Poddębice 1959 0.30%
Rada Miejska 1810 0.28%
Gospodarka Odpadami 1668 0.26%
Klauzula Informacyjna 1627 0.25%
Podatki 1553 0.24%
Wnioski 1547 0.24%
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Poddębicach zarządzone na dzień 27 października 2019 r. 1330 0.20%
2018 1282 0.20%
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w 2019 r. 1278 0.20%
Uchwały 1258 0.19%
2017 1232 0.19%
Władze 1218 0.19%
Działalność lobbingowa 1210 0.19%
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2016-2019 1196 0.18%
2020 1196 0.18%
IV Sesja Rady 31.12.2018 1177 0.18%
Sprawozdania za IV kw 2017. 1061 0.16%
Sprawozdania za IV kw 2018 1060 0.16%
Komisje Rady Miejskiej 1033 0.16%
2014 1002 0.15%
Decyzje 954 0.15%
Postanowienia o nałożeniu ooś 949 0.15%
2016 938 0.14%
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w 2018 r. 898 0.14%
Mapa serwisu 849 0.13%
2020 792 0.12%
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. 788 0.12%
Historia zmian 787 0.12%
2013 778 0.12%
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w 2020 r. 762 0.12%
Nabór wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2018 r. 758 0.12%
Archiwalny BIP (dane do xx.xx.2014) 748 0.11%
Sprawozdania za I kw 2018 748 0.11%
Sprawozdania finansowe za 2018 rok 727 0.11%
Uchwały 722 0.11%
2015 713 0.11%
Instrukcja obsługi BIP 710 0.11%
I Sesja Rady 21.11.2018 709 0.11%
Statystyka odwiedzin 705 0.11%
Redakcja biuletynu 661 0.10%
Raporty 634 0.10%
Nabór wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2019 r. 634 0.10%
Oferta realizacji zadania - Fundacja Tu brzoza 626 0.10%
Postanowienia o odstąpieniu od ooś 619 0.09%
Konsultacje - Program współpracy 608 0.09%
Nabór wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2020 r. 607 0.09%
Formularze 598 0.09%
XVI Sesja Rady Miejskiej w Poddębicach 587 0.09%
XIII Sesja Rady Miejskiej w Poddębicach 587 0.09%
XIV Sesja Rady Miejskiej w Poddębicach 574 0.09%
Organizacje pozarządowe 563 0.09%
Wybory Ławników na kadencję 2020-2023 548 0.08%
2018 545 0.08%
II Sesja Rady 04.12.2018 544 0.08%
Urząd Miejski w Poddębicach 534 0.08%
Sprawozdanie finansowe jednostek za rok 2018 532 0.08%
VI Sesja Rady 25.01.2019 527 0.08%
Dodatek mieszkaniowy 526 0.08%
Słownik skrótów 508 0.08%
Sprawozdania za II kw 2018 490 0.08%
XI Sesja Rady 25.06.2019 473 0.07%
VIII Sesja Rady 22.03.2019 469 0.07%
VII Sesja Rady 27.02.2019 450 0.07%
Plany programy 432 0.07%
Dodatek energetyczny 426 0.07%
Sprawozdania za IV kw 2019 405 0.06%
V Sesja Rady 6.01.2019 398 0.06%
Zamówienia publiczne 392 0.06%
Ogłoszenia 390 0.06%
X Sesja Rady 29.05.2019 380 0.06%
Wybory 379 0.06%
Uchwały 379 0.06%
Sprawozdania za II kw 2019 375 0.06%
Informacje i ogłoszenia Burmistrza Poddębic 371 0.06%
Prognozy 364 0.06%
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska 361 0.06%
Wykaz 359 0.05%
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej 353 0.05%
Sprawozdania za III kw 2019 350 0.05%
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej 349 0.05%
Sprawozdania za I kw 2019 348 0.05%
Komisja Oświaty, Zdrowia i Kultury Rady Miejskiej 336 0.05%
Sprawozdania za I kw 2020 334 0.05%
Archiwalny BIP (dane do 29.05.2014) 331 0.05%
Budżet 327 0.05%
XXII Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach 315 0.05%
Sprawozdania za III kw 2018 314 0.05%
Informacje o biuletynie 313 0.05%
XII Sesja Rady 04.07.2019 312 0.05%
Prawo miejscowe 309 0.05%
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej 308 0.05%
Inne dokumenty 308 0.05%
Karty 304 0.05%
III Sesja Rady 13.12.2018 301 0.05%
XX Sesja Rady Miejskiej w Poddębicach 296 0.05%
Sprawozdanie finansowe za 2019 rok 280 0.04%
Organizacje pozarządowe 273 0.04%
XXI Sesja Rady Miejskiej w Poddębicach 273 0.04%
Archiwalny BIP 265 0.04%
XIX Sesja Rady Miejskiej w Poddębicach 262 0.04%
Archiwalny BIP (dane do .10.02.2018) 256 0.04%
XVIII Sesja Rady Miejskiej w Poddębicach 254 0.04%
IX Sesja Rady 30.04.2019 240 0.04%
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej 239 0.04%
Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Przeciwpożarowego Rady Miejskiej 219 0.03%
Sprawozdanie finansowe jednostek za 2019 rok 215 0.03%
XVII Sesja Rady Miejskiej w Poddębicach 212 0.03%
Platforma e-Zamawiający 180 0.03%
Rejestry i ewidencje 159 0.02%
XXV Sesja Rady Miejskiej w Poddębicach 134 0.02%
XXIV Sesja Rady Miejskiej w Poddębicach 123 0.02%
XXIII Sesja Rady Miejskiej w Poddębicach 121 0.02%
Formularze 100 0.02%
Sprawozdania za II kw 2020 82 0.01%
XXVI Sesja Rady Miejskiej w Poddębicach 77 0.01%
XXVII Sesja Rady Miejskiej w Poddębicach 59 0.01%


Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.