Statystyka:

Wybierz przedział:
Data od:
Data do:

Tytuł strony

Odsłony

  %

 

Wykaz zamówień publicznych 291295 48.39%
Zapytania Ofertowe 63010 10.47%
Dane adresowe 36879 6.13%
Ogłoszenia Burmistrza Poddębic 30149 5.01%
Wybory samorządowe 2018 15364 2.55%
Obwieszczenia Burmistrza Poddębic 13594 2.26%
Oferty pracy 10733 1.78%
Aktualności 10161 1.69%
Struktura organizacyjna 9951 1.65%
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 5667 0.94%
Jednostki organizacyjne 5483 0.91%
Informacje Burmistrza Poddębic 5291 0.88%
Uzupełniające do Rady Miejskiej w Poddębicach 2019 4200 0.70%
Sesje Rady 3698 0.61%
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 13 października 2019 r. 3289 0.55%
2019 2940 0.49%
Plan zamówień publicznych 2638 0.44%
Przyjmowanie i załatwianie spraw 2594 0.43%
2019 2567 0.43%
Uchwały 2562 0.43%
Oświadczenia majątkowe 2430 0.40%
Oświadczenia majątkowe władz 2331 0.39%
Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych 2331 0.39%
Informacje o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2118 0.35%
Rejestry i ewidencje 1995 0.33%
Jednostki pomocnicze 1963 0.33%
Petycje i skargi 1953 0.32%
Oświadczenia majątkowe radnych 1825 0.30%
Wybory Prezydenta RP - 2020 1805 0.30%
Rada Miejska 1638 0.27%
Raport o stanie Gminy Poddębice 1586 0.26%
Klauzula Informacyjna 1505 0.25%
Wnioski 1414 0.23%
Gospodarka Odpadami 1371 0.23%
Podatki 1285 0.21%
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Poddębicach zarządzone na dzień 27 października 2019 r. 1196 0.20%
2018 1195 0.20%
Uchwały 1185 0.20%
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w 2019 r. 1158 0.19%
2017 1128 0.19%
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2016-2019 1104 0.18%
Działalność lobbingowa 1103 0.18%
Władze 1017 0.17%
Sprawozdania za IV kw 2017. 994 0.17%
Sprawozdania za IV kw 2018 972 0.16%
IV Sesja Rady 31.12.2018 951 0.16%
Komisje Rady Miejskiej 944 0.16%
2014 929 0.15%
2020 913 0.15%
Decyzje 899 0.15%
Postanowienia o nałożeniu ooś 872 0.14%
2016 845 0.14%
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w 2018 r. 831 0.14%
Mapa serwisu 777 0.13%
Archiwalny BIP (dane do xx.xx.2014) 728 0.12%
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. 718 0.12%
Sprawozdania za I kw 2018 718 0.12%
2013 714 0.12%
Nabór wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2018 r. 699 0.12%
I Sesja Rady 21.11.2018 658 0.11%
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w 2020 r. 651 0.11%
Instrukcja obsługi BIP 641 0.11%
Historia zmian 633 0.11%
Statystyka odwiedzin 632 0.10%
2015 631 0.10%
Sprawozdania finansowe za 2018 rok 618 0.10%
Redakcja biuletynu 604 0.10%
Raporty 589 0.10%
Nabór wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2019 r. 576 0.10%
Postanowienia o odstąpieniu od ooś 573 0.10%
Oferta realizacji zadania - Fundacja Tu brzoza 569 0.09%
XVI Sesja Rady Miejskiej w Poddębicach 552 0.09%
XIV Sesja Rady Miejskiej w Poddębicach 529 0.09%
Uchwały 528 0.09%
Konsultacje - Program współpracy 518 0.09%
II Sesja Rady 04.12.2018 514 0.09%
XIII Sesja Rady Miejskiej w Poddębicach 504 0.08%
2020 500 0.08%
VI Sesja Rady 25.01.2019 488 0.08%
2018 484 0.08%
Sprawozdanie finansowe jednostek za rok 2018 481 0.08%
Nabór wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2020 r. 462 0.08%
Sprawozdania za II kw 2018 461 0.08%
Wybory Ławników na kadencję 2020-2023 460 0.08%
Formularze 459 0.08%
Urząd Miejski w Poddębicach 448 0.07%
Słownik skrótów 442 0.07%
VIII Sesja Rady 22.03.2019 434 0.07%
VII Sesja Rady 27.02.2019 416 0.07%
XI Sesja Rady 25.06.2019 414 0.07%
Plany programy 404 0.07%
Dodatek mieszkaniowy 363 0.06%
V Sesja Rady 6.01.2019 351 0.06%
Ogłoszenia 349 0.06%
X Sesja Rady 29.05.2019 347 0.06%
Zamówienia publiczne 346 0.06%
Wybory 338 0.06%
Sprawozdania za II kw 2019 337 0.06%
Informacje i ogłoszenia Burmistrza Poddębic 332 0.06%
Organizacje pozarządowe 329 0.05%
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska 323 0.05%
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej 321 0.05%
Sprawozdania za I kw 2019 319 0.05%
Sprawozdania za IV kw 2019 318 0.05%
Wykaz 314 0.05%
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej 313 0.05%
Sprawozdania za III kw 2019 312 0.05%
Dodatek energetyczny 309 0.05%
Prognozy 309 0.05%
Komisja Oświaty, Zdrowia i Kultury Rady Miejskiej 304 0.05%
Budżet 291 0.05%
Prawo miejscowe 287 0.05%
XII Sesja Rady 04.07.2019 283 0.05%
Archiwalny BIP (dane do 29.05.2014) 282 0.05%
Informacje o biuletynie 280 0.05%
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej 276 0.05%
Inne dokumenty 276 0.05%
Sprawozdania za III kw 2018 274 0.05%
III Sesja Rady 13.12.2018 272 0.05%
Karty 268 0.04%
XX Sesja Rady Miejskiej w Poddębicach 259 0.04%
Uchwały 256 0.04%
XXII Sesji Rady Miejskiej w Poddębicach 247 0.04%
Organizacje pozarządowe 246 0.04%
XIX Sesja Rady Miejskiej w Poddębicach 233 0.04%
Archiwalny BIP 233 0.04%
Archiwalny BIP (dane do .10.02.2018) 232 0.04%
XXI Sesja Rady Miejskiej w Poddębicach 224 0.04%
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej 215 0.04%
XVIII Sesja Rady Miejskiej w Poddębicach 214 0.04%
IX Sesja Rady 30.04.2019 207 0.03%
Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Przeciwpożarowego Rady Miejskiej 186 0.03%
Sprawozdania za I kw 2020 182 0.03%
XVII Sesja Rady Miejskiej w Poddębicach 179 0.03%
Platforma e-Zamawiający 156 0.03%
Rejestry i ewidencje 148 0.02%
Sprawozdanie finansowe za 2019 rok 138 0.02%
Sprawozdanie finansowe jednostek za 2019 rok 117 0.02%
XXIII Sesja Rady Miejskiej w Poddębicach 75 0.01%
Formularze 71 0.01%
XXIV Sesja Rady Miejskiej w Poddębicach 63 0.01%


Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.