Oświadczenia majątkowe opublikowane do 14.02.2017 roku znajdują się w poprzedniej wersji BIP: http://poddebice.bip.gov.pl/oswiadczenia-majatkowe/Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.