Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
Urząd Miejski w Poddębicach
Urząd Miejski w Poddębicach
Adres:  
ul. Łódzka 17/21, 99-200 Poddębice
Telefon:  
436782580
Fax:  
E-mail:  
gmina@poddebice.pl

Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki:
Audytor wewnętrzny
Informacje dodatkowe:

Do zadań audytora wewnętrznego należy:

1. prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie i w gminnych jednostkach organizacyjnych w odniesieniu do realizowanych celów i zadań, a w szczególności:
1) dokonywanie obiektywnej i niezależnej oceny kontroli zarządczej w obszarze ryzyka objętym zadaniem audytowym pod względem adekwatności, skuteczności i efektywności,
2) czynności doradcze w celu poprawy funkcjonowania Urzędu w zakresie jego działalności,
2. przedstawianie Burmistrzowi planu audytu na rok następny oraz sprawozdania z wykonania audytu za rok poprzedni,
3. realizacja zadań audytowych zgodnie z zatwierdzonym planem audytu wewnętrznego,
4. w przypadku wystąpienia nowych ryzyk lub też zmiany oceny ryzyka, realizacja zadań pozaplanowych w uzgodnieniu z Burmistrzem,
5. wykonywanie działań doradczych na wniosek Burmistrza lub z własnej inicjatywy,
6. współpraca, koordynowanie działań z audytorami zewnętrznymi i innymi instytucjami kontrolnymi,
7. opiniowanie na wniosek zainteresowanych wdrażanych w Urzędzie procedur.


Komórka nadrzędna:

Pracownicy

Brak przypisanych pracowników

(Pokaż pracowników archiwalnych)
Pracownicy archiwalni
Brak przypisanych pracowników
Metryka dokumentu
Osoba wytwarzająca informację: Charuba Arkadiusz
Data wytworzenia informacji: 18-12-2019
Osoba wprowadzająca informację: Charuba Arkadiusz
Data wprowadzenia informacji: 18-12-2019