Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko:
Bogumił Jóźwiak
Oświadczenia majątkowe:
Oświadczenie za rok 2019
Stanowisko: Radny
Opis: Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Oświadczenie za rok 2018
Stanowisko: Radny
Opis: Oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2018-2023
Oświadczenie za rok 2018
Stanowisko: Radny
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2018 rok


Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.