Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko:
Włodzimierz Jurkiewicz
Oświadczenia majątkowe:
Oświadczenie za rok 2018
Stanowisko: Radny Rady Miejskiej
Opis: Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2014-2018
Oświadczenie za rok 2018
Stanowisko: Radny
Opis: Oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2018-2023
Oświadczenie za rok 2017
Stanowisko: Radny Rady Miejskiej
Opis: Oświadczenie majątkowe za rok 2017


Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.