Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko:
Przemysław Jaszczak
Oświadczenia majątkowe:
Oświadczenie za rok 2019
Stanowisko: Prezes Zarządu
Opis: Oświadczenie Majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie za rok 2018
Stanowisko: Radny Rady Miejskiej
Opis: Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2014-2018
Oświadczenie za rok 2018
Stanowisko: Prezes Zarządu
Opis: Oświadczenie Majątkowe za rok 2018
Oświadczenie za rok 2018
Stanowisko:
Opis: Korekta oświadczenia majątkowego.
Oświadczenie za rok 2018
Stanowisko: Prezes zarządu
Opis: Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Oświadczenie za rok 2017
Stanowisko: Radny Rady Miejskiej
Opis: Oświadczenie majątkowe za rok 2017


Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.